Crysis 2

Crysis 2

Electronic Arts – Commercial –
ra khỏi 71 phiếu
5 Stars User Rating
Crysis là một Sci-Fi FPS trò chơi cho máy tính trong đó nhân loại phải đấu tranh để tồn tại khi đối mặt với một cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Của GameSpot Walkthrough để Crysis sẽ giúp bạn dũng cảm người lính, yếu tố và người ngoài hành tinh mà đứng giữa bạn và chiến thắng.

Tổng quan

Crysis là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Crysis là 3, phát hành vào ngày 05/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Crysis đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Crysis đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Crysis!

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Crysis cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Electronic Arts
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản